Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


18. decembar 2018.

PROCENA RIZIKA I PRIMENA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA U OBLASTI MENJAČKIH POSLOVA

U saradnji sa Ministarstvom finansija Republike Srbije - Upravom za sprečavanje pranja novca i Poreskom upravom  i Udruženjem menjača Srbije, u PKS-Privrednoj komori Beograda je održana infosesija na temu: "Procena rizika i primena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u oblasti menjačkih poslova".
Jedna od ključnih preporuka Radne grupe FATF za usklađivanje i unapređenje stanja u Republici Srbiji  u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma jeste i ažurirana procena rizika. Nove procene rizika usvojene su na Vladi Republike Srbije 31.5.2018. godine, a Akcioni plan za sprovođenje aktivnosti iz procene rizika 11.7.2018. godine i objavljen je u Službenom glasniku broj 55/2018. Obaveza Republike Srbije je da sve obveznike pojedinačno upozna sa konkretnim rezultatima i da o tome obavesti međunarodnu zajednicu.
Imajući u vidu da je menjački sektor prema novoj proceni rizika svrstan u kategoriju srednje visokog rizika,  infosesija je imala za cilj da doprinese podizanju svesti o značaju procene rizika i edukaciju obveznika u oblasti primene zakona, posebno u delu koji se odnosi na prijavu sumnjivih aktivnosti.
Učesnici infosesije su upoznati o detaljima na teme: Procena rizika države, Procena rizika kod menjačkog sektora i Prijava gotovinskih i sumnjivih transakcija, položaj Uprave za sprečavanje pranja novca.