Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


17. decembar 2018.

ODRŽANA SEDNICA SEKCIJE ZANATSKIH I MALIH PIVARA

Sekcija zanatskih i malih pivara je održala sednicu, na kojoj je glavna tema bila informacija oko upisa u Registar proizvođača piva i uslužnih punilaca piva. Imajući u vidu da Zakon o pivu predviđa da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS vodi registar proizvođača piva, nadležno Ministarstvo je pokrenulo aktivnost i tom prilikom izradilo zahtev za registraciju postojećih i budućih proizvođača i punilaca piva. Zahtev za upis u registar je dosta zahtevan i detaljan i samim tim oduzima dosta vremena oko pripreme traženih informacija. Velika prednost je što će apliciranje biti elektronsko i svi podaci će biti korišćeni isključivo  u svrhe i za potrebe ministarstva. Stav zanatskih i malih pivara je da procedura treba da bude dosta pojednostavljena a sve u cilju lakšeg i bržeg upisa i boljeg sagledavanja stanja u pivskoj industriji.  U okviru pripreme za plan aktivnosti za narednu godinu, razgovarano je da aktivnosti Sekcije budu usmerene ka donošenju novog Zakona o pivu koji će prepoznati zanatske i male pivare kao i pravljenje godišnjeg kalendara sajmova i manifestacija koje su od značaja za male pivare i predlaganje za učešće na istim u organizaciji jedinstvenog komorskog sistema Srbije.