Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA11. mart 2019.

RASPISAN DRUGI JAVNI POZIV ZA IPARD PODSTICAJE ZA ULAGANJA U PRERAĐIVAČKE KAPACITETE


Drugim javnim pozivom za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu, koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, opredeljena su sredstva u iznosu od 3.525.926.538 dinara. Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme i mehanizacije. Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa i voća i povrća i zahtev za odobravanje projekta može se podneti samo u okviru jednog sektora za jednu ili više investicija.
Minimalan iznos podsticaja koje korisnik može da ostvari u okviru svih sektora je 10.000 evra, dok je maksimalni podsticaj u okviru sektora voća i povrća i sektora mesa milion evra, u sektoru mleka korisnici mogu da ostvare podsticaj i do dva miliona evra. Visina podsticaja je 50%, odnosno 60% prihvatljivih troškova za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama. Detaljan tekst Javnog poziva, pravilnik i prateći prilozi, dostupni su na internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/.