Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

13. april 2010.   UNAPREĐENJE PORESKOG SISTEMA I ADMINISTRACIJE

Na inicijativu Svetske banke (International Finance Corporation), sektora za Investicionu klimu, u Privrednoj komori Beograda, dana 13.4.2010. godine upriličen je  sastanak sa predstavnicima ove institucije, u cilju razmatranja mogućnosti pružanja dalje podrške Republici Srbiji, u oblasti pojednostavljenja poreskog sistema i postupaka.
Tom prilikom, predstavnici Privredne komore Beograda su predstavili primenu i način funkcionisanja određenih poreskih propisa, izneli svoja zapažanja u vezi sa glavnim ograničenjima sa kojima se susreće sektor malih i srednjih preduzeća i dali preporuke za njihovo prevazilaženje.
Sektor za investicionu klimu pri Svetskoj banci je trenutno aktivan u svim zemljama regiona. Ciljna politika u Srbiji je da se unapredi poslovno okruženje tako što bi se umanjilo potrebno vreme i finansijski i administrativni troškovi koji prate poresko usklašivanje i to fokusiranjem na oporezivanje malih i srednjih preduzeća, procenu rizika, poreske olakšice, unapređenje administracije, reformu sistema podnošenja poreskih prijava, lokalne poreze i administraciju poreza na dodatu vrednost.
Na sastanku je izraženo obostrano zadovoljstvo početkom saradnje dve institucije na rešavanju ovog, izuzetno važnog sistemskog pitanja, ali drugih projekata iz domena unapređenja poslovne klime u Srbiji.