Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


13. april 2010.  
SOCIJALNO PARTNERSTVO ZA IZLAZAK IZ KRIZE

 

U prostorijama Saveza samostalnih sindikata Srbije dana 14.aprila 2010.godine održan je sastanak na temu : ''Socijalno partnerstvo za izlazak iz krize'' na kome su učestvovali predstavnici  Vlade Srbije, sindikata, udruženja poslodavaca, privrednih komora i ekonomski strručnjaci.

Na današnjem sastanku predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca dogovoreno je formiranje privremenog radnog tela sa premijerom Mirkom Cvetkovićem na čelu, koje će raditi na trajnom izlasku Srbije iz krize i stvaranju uslova za uspešan privredni razvoj.

Socijalni partneri su saglasni da je u ovom momentu najvažnije prezicirati konkretne obaveze, mere i aktivnosti kako bi se što pre osetili pozitivni efekti prevazilaženja krize u Srbiji.

Posebno su definisani zaključci za sve tri strane u socijlano-ekonomskom partnerstvu, koje treba da se izjasne i daju predloge za prevazilaženje efekata ekonomske krize u Srbiji. zaključci