Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


19. april 2010.
   DONET PRAVILNIK O PRAVILNOM KLANJU ŽIVOTINJA

Pravilnikom o uslovima i sredstvima za klanje životinja predviđeno je da se klanje životinja obavlja na human način, koji prouzrokuje trenutnu i sigurnu smrt. Pre klanja životinje je neophodno omamiti, a izuzetak je samo prinudno ubijanje radi prekida patnje i bola nastalih usled povrede ili bolesti. Pravilnik predviđa da će od 1. januara 2012. u domaćinstvu i za sopstvene potrebe sve životinje, sa izuzetkom kunića i živine, moći da kolje, obuzdava i omamljuje samo osoba koja je završila posebnu obuku.