Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


19. april 2010.
     POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI KORISTE SUBVENCIONISANE KREDITE

Do sada je oko 800 poljoprivrednih proizvođača preuzelo subvencionisane kratkoročne i dugoročne kredite Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije u ukupnom iznosu od 5,1 miliona evra. U okviru ove kreditne podrške do sada je ProCredit banka odobrila 147 zahtevaza dugoročne kredite u iznosu od 2.325.738,20 evra, a sa prijemom zahteva za dugoročne kredite počela i Credit Agricole banka. Istovremeno šest banaka - NLB banka, Credy banka AD Kragujevac, BANCA INTESA AD Beograd, Komercijalna banka AD Beograd, Pro Credit Bank AD Beograd i UBB AD Beograd, isplatilo je oko 2,8 miliona evra kratkoročnih kredita.