Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


19. april 2010.
   II SVETSKI EKONOMSKI FORUM ZA LATINSKU AMERIKU
- INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SLUŽBI RAZVOJA 

 

Gospodin Veselin Jevrosimović je kao predstavnik srpske privrede prisustvovao drugom po redu forumu za Latinsku Ameriku u organizaciji Svetskog ekonomskog foruma. Interesantno i pomalo neočekivano za sve koji nisu poznavaoci lokalnih prilika, skup je ove godine održan u Kolumbiji. U poslednjih nekoliko godina ova država je postigla značajan politički i ekonomski napredak, pa se oko 500 vodećih ličnosti svetske i južnoameričke ekonomije i politike okupilo u gradu Kartageni na obali Karipskog mora. U privrednoj delegaciji je bio i ministar inostranih poslova Vuk Jeremić.

Osnovni problem sa kojim se susreću u Latinskoj Americi, su velike teritorije koje su slabo ili nikako pokrivene infrastrukturom. Lokalno stanovništvo nema adekvatnu lekarsku zaštitu niti pristup lekovima i osnovnim načinima prevencije zaraznih bolesti. Upravo u informatičkim tehnologijama države vidi se spas za nerazvijena područja. Dobar primer je jedna meksička kompanija koja omogućuje da lekar osnovnu dijagnozu pacijenta uspostavlja telefonom, uz mesečno zdravstveno osiguranje koje košta samo 5 dolara.

Donet je nacionalni ICT plan, u skladu sa tim postoji Ministarstvo informacionih tehnologija, imaju centralni registar stanovništva, razvijaju glavni infrastrukturni pravac, a izlaz iz siromaštva vide u modernim tehnologijama. Odličan pokazatelj uspeha jeste podatak da je pre pet godina samo pet odsto populacije imalo psitup Internetu, dok se ta brojka danas popela na zavidnih 60 procenata. Odtud i izjava predsednika Kolumbije da je edukacija strateški cilj kontinenta.

Gospodin Jevrosimović je u razgovoru sa predstavnicima brazilske kompanije T-Systems, saznao da bi oni bili veoma zainteresovani za usluge naših inženjera, pogotovo u oblastima najsavremenijih rešenja poput cloud computinga i storage sistema.