Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


19. april 2010.
 
   OSNOV SMANJENJA OBAVEZNE REZERVE - BANKAMA VRAĆENO 21,3 MILIJARDE DINARA

Prema saopštenju NBS, primenom nove Odluke o obaveznoj rezervi, kojom je predviđeno postupno smanjenje i unificiranje stope obavezne rezerve i na dinarsku i na deviznu osnovicu,  bankama je do sada vraćeno  21,3  milijarde dinara. Po osnovu smanjenja stope obavezne rezerve na dinarsku osnovicu  sa 10 na 5 odsto oslobođeno je i vraćeno bankama 12,1 milijarda dinara, po osnovu prirasta plasmana  dodatnih 3,8 milijardi dinara, a izmenom strukture devizne obavezne rezerve u  pravcu smanjenja dinarskog dela i povećanja deviznog, NBS je bankama vratila još 5,4 milijarde dinara. Narodna banka Srbije će nastaviti sa postupnim smanjivanjem stope obavezne rezerve i izmenom njene strukture, kako bi se devizna stopa obavezne rezerve do aprila 2011. godine svela na 25 odsto.