Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


20. april 2010.
    RASPRAVA O ZAJEDNIČKOJ  POLJOPRIVREDNOJ POLITICI EU

Rasprava o budućnosti skupe zajedničke poljoprivredne politike za koju EU izdvaja 40% svog budžeta, ušla je u novu fazu. Dok se Nemačka i Francuska zalažu za nastavak visokih subvencija za poljoprivredu, Velika Britanija, Švedska i Holandija se tome protive. Temeljna reforma nije jednostavan zadatak, jer smanjivanje subvencija na evropskom nivou, oduzima glasove političarima na nacionalnom. Planirano je da se rasprava završi do leta, i da se na jesen predstavi predlog za buduću zajedničku agrarnu politiku EU.