Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA20. april 2010.
  REFERENTNA KAMATNA STOPA ZADRŽANA NA NIVOU OD 8,5 ODSTO


Prema sopštenju Narodne banke Srbije, Monetarni odbor NBS je na današnjoj sednici  razmatrao tekuća ekonomska kretanja i odlučio da referentnu kamatnu stopu zadrži na nepromenjenom nivou od 8,5 odsto. Naredna sednica Monetarnog odbora održaće se 10. maja 2010. godine.