Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


22. april 2010.
    PREDSTAVLJENA STRATEGIJA POŠUMLJAVANJA BEOGRADA

Na osnovu Strategije pošumljavanja Beograda, u narednih 10 godina na području Beograda trebalo bi da bude pošumljeno više od 50.000 hektara zemljišta. Realizacijom ovog projekta, čiji je nosilac Institut za šumarstvo, stepen pošumljenosti Beograda biće povećan na 20%. Ceo projekat koštaće 100 miliona evra, odnosno 10 miliona evra godišnje, što bi se finansiralo iz više izvora (od naknada i taksi za korišćenje prirodnih dobara, od sredstava zagađivača, kredita države, grada i opština i međunarodnih izvora). Sada je pod šumom 35.783 hektara, odnosno 11,2% teritorije Beograda, što iznosi samo 0,025 hektara šume po stanovniku, a idealno je da bude 0,33. To je standard koji omogućava zdravu i čistu životnu sredinu. Cilj Strategije je zaštita prirode, biodiverziteta i šuma, uticaj na kvalitet vazduha i klimatske promene, zaštita zemljišta, zaštita od buke, uticaj na energetsku efikasnost i drugo.