Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

22. april 2010.   DONETI PRAVILNICI O BIOCIDNIM PROIZVODIMA

Na osnovu Zakona o biocidnim proizvodima, Upravni odbor Agencije za hemikalije, doneo je Pravilnik o vrstama biocidnih proizvoda, i to prema načinu korišćenja, organizmu na koji deluju, prostoru u kojem se koriste i predmetu, odnosno površini koja se tretira, sa ciljem da se svakoj vrsti biocidnog proizvoda dodeli oznaka proizvodne vrste („product-type”) i odgovarajući broj. Po ovom pravilniku biocidni proizvodi dele na dezinficijense i biocidne proizvode za opštu upotrebu, konzervanse, biocidne proizvode za suzbijanje štetočina i ostale biocidne proizvode. Donet je i Pravilnik o sadržini osnovnih informacija o biocidnom proizvodu, koji propisuje sadržinu podataka u osnovnim informacijama o biocidnom proizvodu i aktivnoj supstanci u tom biocidnom proizvodu.