Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


22. april 2010.
    KOMPANIJA "FLORY" KONKURIŠE ZA "EKO ZNAK SRBIJE"

Kompanija "Flory", jedini proizvođač hrane za decu u Srbiji, planira da konkuriše za "EKO znak Srbije", nacionalnu oznaku za proizvode i usluge koji imaju manji negativan uticaj na životnu sredinu od postojećih na tržištu i koji ispunjavaju propisane kriterijume, istovetne kriterijumima za "CVET"- EKO znak EU. Ova kompanija poseduje standard za zaštitu životne sredine ISO 14001, koji potvrđuje da fabrika ima efektivan sistem upravljanja životnom sredinom i da svojim proizvodnim procesom ne ugrožava prirodno okruženje.

U Kompaniji "Flory" primenjuju najsavremeniju nemačku tehnologiju, ceo proces proizvodnje je potpuno automatizovan i u potpunosti eliminiše rizik kontaminacije. Zaposleno je ukupno 25 radnika, od kojih 15 rade u proizvodnji, gde nadgledaju proces koji je komjuterizovan.