Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


23. april 2010.
  PREDSTAVLJENA UREDBA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

Na osnovu Uredbe o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, u ovoj godini planirana su sredstva u iznosu od 1,7 milijadi dinara za ove namene. Korisnici tih sredstava mogu biti lokalne samouprave, registrovana poljoprivredna gazdinstva, fakulteti i instituti. Lokalne samouprave mogu da konkurišu za finansiranje određenih radova kao što su protivgradna zaštita, protiverozivne mere, uređenje poljskih puteva. Poljoprivredna gazdinstva mogu, posredstvom lokalne samouprave, konkurisati za odvodnjavanje i navodnjavanje zemljišta, poboljšanje kvaliteta poljoprivrednog zemljista i kontrolu plodnosti. U Srbiji je od oko 5,1 milion hektara poljoprivrednog zemljišta oko 4  miliona obradivo, a prosečan posed je površine oko 3 hektara, što je nedovoljno za ozbiljnu poljoprivrednu proizvodnju.