Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


27.
april 2010.   VELIKA ŠANSA ZA ORGANSKU POLJOPRIVREDU U EU

Uz buduću poljoprivrednu politiku EU, od koje se očekuje da posebnu pažnju posveti povećanju zaštite biološke raznolikosti, promociji održive poljoprivrede i postizanju ciljeva smanjenja CO2, otvaraju se i mnogo veće mogućnosti za organsku poljoprivredu. Prema podacima Evropske komisije, sada samo 4% poljoprivrednih površina u EU koristi organska poljoprivreda. Fokus mora biti na smanjenju zagađenja poljoprivrednog zemljišta, koje se trenutno koristi za konvencionalnuu poljoprivredu, kao i na čišćenju od pesticida pitke vode, pre nego što bude adekvatna za korišćenje u organskoj poljoprivredi.