Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


29. april 2010.
  EU KODEKS ZA STRANE INVESTICIJE U OBLASTI POLJOPRIVREDE

Vlade država članica EU izrazile su spremnost za formulisanje globalnog kodeksa ponašanja u oblasti stranih investicija u poljoprivredno zemljište država u razvoju, kojim će se predvideti finansijska podrška nacionalne i regionalne politike i strategije u oblasti poljoprivrede i prehrambene bezbednosti i povećati ulaganja u programe za borbu protiv hronične i akutne neuhranjenosti. Pojedine organizacije kritikuju EU da se planirani kodeks ponašanja odnosi samo na velike investicije.