Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


30. april 2010.
   SRBIJA MOŽE DA IZVOZI PROIZVODE OD RIBE U EU

Početkom 2010. godine u Srbiji je boravila Misija EU za hranu i veterinu - FVO, koja je utvrdila da Srbija poseduje istovetan sistem kontrole u proizvodnji i prometu ribe i proizvoda akvakulture, da je uvela standarde EU i da je garant za izvoz, što je rezultiralo stavljanjem naše zemlje na listu zemalja iz čijih objekata može da se izvozi na tržište zemalja EU. Dozvole za izvoz ribe izdavaće Uprava za veterinu Srbije.