Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


30. april 2010.
   NEZADOVOLJAVAJUĆI KVALITET KROMPIRA U SRBIJI

Srbija sa 900 hiljada tona proizvedenog krompira godišnje, daleko prevazilazi svoje potrebe, ali većina tog povrća je nezadovoljavajućeg kvaliteta za izvoz na tržište EU. Razlozi za nekvalitetan krajnji proizvod su zastareo sortiment, neodgovarajuća tehnologija proizvodnje i neadekvatno čuvanje Ove godine krompir je zauzeo 90.000 ha, od čega je četvrtina u Vojvodini. Najkvalitetiji krompir čini manje od 10% proizvodnje i on završava u trgovačkim lancima.