Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


30. april 2010.
  NEISKORIŠĆENE MOGUĆNOSTI ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE U BEOGRADU

Zbog brojnih problema prisutnih u agraru, Beograd, i pored toga što poseduje izuzetne prirodne resurse, klimatske uslove i visokostručne kadrove za razvoj savremene poljoprivredne proizvodnje, nedovoljno koristi mogućnosti za razvoj ovog sektora. Slabosti se odnose na smanjivanje poljoprivrednih površina u Beogradu i njihovu lošu setvenu strukturu, na mali broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, usitnjenost poseda, “pokidan” reprolanac, kao i na nedostatak investicionog kapitala.