Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


28. april 2010.
  PRIREĐIVAČI IGARA NA SREĆU ZALAŽU SE ZA BOLJU REGULATIVU I LEGALNO POSLOVANJE

 

U organizaciji Privredne komore Beograda i Udruženja priređivača igara na sreću-JAKTA u saradnji sa Ministarsvom finansija - Uprava za igre na sreću, 28. aprila 2010. godine, održana je konferencija pod nazivom: "Odgovorno priređivanje igara na sreću u Srbiji". Konferenciji je prisustvovao Helmut Kafka, predsednik austrijskog Udruženja  priređivača igara na sreću i potpresednik Evropske federacije za igre na sreću (EUROMAT), kao i brojni predstavnici priređivača igara na sreću iz Srbije i susednih zemalja.

Kada je u pitanju priređivanje igara na sreću u Srbiji, osnovni cilj Udruženja JAKTA je, da u potpunosti budu sprovedeni postulati odgovornog, dobro organizovanog i legitimnog priređivanja igara na sreću, sprečavanja i prevencije maloletničkog kockanja i uklanjanja crnog tržišta u oblasti igara na sreću.

Mile Simojlović, načelnik u Upravi za igre na sreću istakao je značaj formiranja Uprave za igre na sreću 2005.godine, jer je broj legalnih aparata od tog perioda povećan sa 5026 na 17 500,a broj uplatnih mesta sa 300 na 1297. U periodu 2001- 2004. godine, država jeod igara na sreću ostvarila prihod od 29 miliona evra, dok je od 2005 . do kraja 2009. godine, ostvareno 256 miliona evra prihoda.