Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


4. maj 2010.
  ZAHTEVI ZA REGRESE OD 1. MAJA

Poljoprivredni proizvođači koji su obnovili registraciju poljoprivrednog gazdinstva, moći će u Upravi za trezor u kojoj su registrovali gazdinstvo, da podnesu zahtev za regresiranje repromaterijala. Zahtevi će se podnositi u dva termina, od 1. maja do 30. juna i od 1. do 30. septembra. Jedan od osnovnih uslova za ostvarivanje regresa je da poljoprivrednici izmire obaveze prema Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje u visini iznosa za 2009. (osim podnosilaca sa područja Kosova i Metohije i područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi – marginalna područja za površine do pet hektara).