Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


4. maj 2010.
  AGRAR I DALJE BELEŽI RAST IZVOZA

Prema podacima Privredne komore Srbije, poljoprivreda i prehrambena industrija Srbije ostvarile su za prva 3 meseca ove godine izvoz od 416,5 miliona dolara, što predstavlja rast od 19,4% u odnosu na isti period 2009. godine. Ovakvi rezultati ostvareni su zahvaljujući pogodnostima u preferencijalnom statusu na tržištu EU, ostvarenoj liberalizaciji u razmeni sa zemljama zapadnog Balkana i konjunkturi, koja se i dalje održava na svetskom tržištu. Izvoz poljoprivrede i prehrambene industrije učestvovao je sa 20,6% u ukupnom robnom izvozu Srbije u prvom kvartalu. Nažalost, i dalje najviše izvozimo sirovine, kukuruz, šećer i zamrznuto voće. Ne možemo da ponudimo veću količinu hrane više faze prerade, jer je prehrambena industrija u velikoj krizi - imala je stopu pada od 7,6% u odnosu na prethodnu godinu. Tehnološki zaostala, sa proizvodima koji nisu standardizovani i nedovoljnim količinama koje nisu u kontinuitetu, ne može biti konkuretna.