Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

15. april 2010.    KRUŽNI PUT

U saradnji sa Institutom za puteve, građevinska kompanija STRABAG započeće sanaciju 8 km duge deonice Kružnog puta, koji posle zabrane teretnog saobraćaja sa „Gazele”, trpi vanredna opterećenja i oštećenja. Kako bi Kružni put izdržao čak pet i po puta više kamiona od broja za koji je projektovan biće ojačana 
kolovozna konstrukcija, a posao će biti obavljen do kraja rekonstrukcije. Asfalt i podloga na nezavršenoj deonici biti skinuti, reciklirani, ojačani i ponovo postavljeni. Zatim će biti dodati cement i aditivi za ojačanje i otpornost na mraz. Glavni izvođač do sada je završio 2,5 km puta od Ibarske magistrale do raskrsnice Kijevo, tunel Stara Straževica i 1,5 km kolovoza od tunela do raskrsnice Resnik. Do 22. maja, kada ističe rok za završetak projekta, biće ojačano 6,5 km puta od Resnika do Bubanj potoka i „zaostali” 1,5 km između raskrsnice Kijevo i Stare Straževice.