Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


5. maj 2010.
     SRBIJA ZAOSTAJE ZA EU PO POTROŠNJI HRANE

Prema podacima Privredne komore Srbije, potrošnja osnovnih prehrambenih proizvoda u Srbiji, iskazana po članu domaćinstva, u padu je i još uvek značajno zaostaje za potrošnjom u razvijenim zemljama EU. Tako se u Srbiji godišnje po stanovniku potroši 43,3 kilograma mesa, a u EU 75,2 kilograma. Potrošnja kravljeg konzumnog mleka (bez prerađevina) po stanovniku u Srbiji iznosi 56,5 litara, a u EU 85,7 litara. I u potrošnji voća po stanovniku (62,1 kilogram) i povrća (136,1 kilogram), Srbija zaostaje 2 do 3 puta u odnosu na prosek potrošnje u EU. Ipak zapažaju se i skromna pozitivna kretanja koja se ogledaju u postepenom i relativnom smanjenju udela troškova hrane i stanovanja u ukupnim rashodima u domaćinstvu. Prosečni izdaci za hranu u EU u ličnoj potrošnji domaćinstava iznose 16%.