Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


5. maj 2010.
   
DRŽAVNE ROBNE REZERVE POMAŽU STOČARE

Republičke robne rezerve potpisale su ugovor sa Unijom poljoprivrednih proizvođača iz Sremske Mitrovice, koja okuplja stočare iz dvanaest opština, o razmeni utovljenih svinja i junadi za kukuruz. Uz garanciju banke, stočari će preuzeti kukuruz za tov, a količina zavisi od kreditne sposobnosti korisnika, kao i lagera kojim raspolažu Robne rezerve. Stočarima će za kilogram žive vage tovljenika Robne rezerve dati 13 kg kukuruza, a za kilogram žive junadi 16 kg kukuruza. Prvih 50 korisnika ovog aranžmana od 480 prijavljenih, ugovorene količine kukuruza će preuzeće do 15. maja.