Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


26. mart 2010.  
REGULISANJE PROMETA NEKRETNINA

Zakonom o prometu nekretnina, koji bi trebalo da bude usvojen za nekoliko meseci, predviđeno je da se za svaki posao u posredovanju obavezno potpiše ugovor i da posrednik, a ne samo ugovarači, preuzme odgovarajuće obaveze i da garantuje za nekretninu u čijoj kupoprodaji posreduje. Ovaj zakon treba da obezbedi pravnu sigurnost i izvesnost svim učesnicima na tržištu nekretnina, bilo da su u pitanju fizička ili pravna lica i korišćenje usluga posrednika u prometu nepokretnosti treba da bude jasno i precizno regulisano.
Ministar trgovine, gospodin Slobodan Milosavljević je predložio i formiranje registra posrednika u prometu nekretnina, polaganje stručnog ispita i generalno regulisanje te bitne oblasti, koja će u godinama pred nama biti još važnija. Cilj usvajanja zakona i podizanje kvaliteta, obučenosti i referentnosti posrednika, a obaveznim upisom u registar odrediće se ko i pod kojim uslovima može da se bavi tim poslom. Zakonom je predviđeno i uvođenje imenika agenata, polaganje stručnog ispita, obaveza da svaki prometnik mora da ima licencirane ljude koji se time profesionalno bave, a predviđena je i mogućnost gubljenja licence za one koji se ogreše o običaje dobrog poslovanja.