Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


21. mart 2010. 
IZRADA STUDIJE VISOKIH OBJEKATA

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove finansiraće izradu studije visokih objekata u Beogradu. Studiju će u narednih šest meseci izraditi Urbanistički zavod Beograda, a posao će koštati oko pet miliona dinara. Važećim Generalnim urbanističkim planom određeno je da se u Beogradu ne mogu zidati objekti viši od osam spratova. Izuzetno je samo na Novom Beogradu moguće graditi zgrade visoke dvanaest spratova. Zadatak ove studije jeste da na osnovu zadatih kriterijuma odredi lokacije na kojima će moći da se grade i objekti više spratnosti, jer interesovanje investitora postoji. Posle izrade studije uslediće javna rasprava, a posle toga će se o njoj izjašnjavati odbornici Skupštine grada.