Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


30. april 2010.    
IZGRADNJA NOVOG NASELJA NA ZVEZDARI

Veliko stambeno naselje, škola, vrtić, ambulanta i nova trafo stanica, biće izgrađeni na površini od 17 hektara, između Žabljačke i Bajdine ulice na Zvezdari. Prema novom nacrtu Plana detaljne regulacije obuhvaćen je deo sa leve strane Bulevara polazeći od raskrsnice sa Ustaničkom. Biće promenjena i struktura ulica unutar ovog područja. Između svih zgrada u naselju koje će biti izgrađeno uz Bulevar biće zelene površine. Zelenih površina neće biti u delu gde je predviđeno individualno stanovanje, jer tu svaki vlasnik uređuje svoju parcelu.

Novo naselje u brojkama
- 47.000 kvadrata novog komercijalnog prostora
- 43.200 kvadrata namenjeno za individualno stanovanje
- 82.500 novih kvadrata za individualno stanovanje
- 1.730 novih stanova
- 428 prosečna gustina stanovanja po hektaru