Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

23. mart 2010.  IZMENE I DOPUNE ODLUKE O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNDE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 

Odbornici Skupštine grada Beograda usvojili su izmene i dopune Odluke o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta. Dodatno je olakšan i pojeftinjen postupak legalizacije u Beogradu. Pored postojeće zakonske odredbe da se na naknadu za uređivanje građevinskog zemljišta za porodične stambene objekte i stanove do 100 kvadratnih metara odobrava popust od 60%, omogućili smo svim Beograđanima koji naknadu za legalizaciju plate jednokratno da dobiju dodatni popust od 50%. Svima onima koji nisu u mogućnosti da naknadu plate odjednom omogućili smo da je plate u 60 mesečnih rata, dok su do sada mogli da je plate u roku od 36 meseci. Takođe je onima koji su izgradili stambene objekte do 300 kvadratnih metara odobren popust od 50%, posle čega mogu da ostvare sve druge popuste – dodatnih 50% ako plate odjednom, ili na 60 mesečnih rata.

Popust na plaćanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta važiće do 31. decembra, dok je do sada bilo predviđeno da važi do 1. marta. Popust od 50% za objekte bruto površine do 300 kvadratnih metara ne odnosi se na objekte koji se nalaze u Ekstra zoni, I zoni i Zoni specifičnih namena, jer se oni nalaze na najskupljim i specifičnim lokacijama, pa nema opravdanja da bespravni graditelji u ovim zonama budu privilegovani u odnosu na investitore koji grade sa dozvolama i plaćaju punu cenu naknade.