Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


1-3. jun 2010.  
INFOTECH 2010.

 

U organizaciji JURIT, Asocijacije za računarstvo, informatiku, telekomunikacije, automatizaciju i menadžment Srbije, pod pokroviteljstvom Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo Vlade Republike Srbije, održaće se u Vrnjačkoj Banji, u periodu od 01. do 03. juna tradicionalna konferencija INFOTECH.

INFOTECH 2010 će posebnu pažnju posvetiti primeni najnovijih informatičkih tehnologija u razvoju telekomunikacione infrastrukture i servisa, bankarskom poslovanju, poreskoj upravi, primeni ICT poslovanja malih i srednjih preduzeća, racionalizaciji u oblasti proizvodnje, prerade i prometa nafte i gasa, poslovanju elektroprivrede, obrazovanju, zdravstvu, sistemima zaštite informacija, radu državnih organa i institucija, informacionom sistemu opštine...

Više informacija na www.infotech.org.rs