Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


24. mart 2010.  
IZMENA I DOPUNA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU RASPOLAGANJA STANOVIMA IZGRAĐENIM PREMA PROJEKTU IZGRADNJE 1.100 STANOVA

Odbornici Skupštine grada usvojili su Izmenu i dopunu odluke o uslovima i načinu raspolaganja stanovima izgrađenim prema projektu izgradnje 1.100 stanova, saopštava Beoinfo. Istaknuto je da je Grad prvobitno dodelio 237 stanova u zakup na određeno vreme licima u stanju socijalne potrebe. Novom stambenom politikom grada, s kojom se saglasilo Gradsko veće, za tu namenu opredeljeno je još 479 stanova. Dakle, od 1.100 stanova čak 716 biće namenjeno licima u stanju socijalne potrebe. Pored toga, odlukom je precizirano i bodovanje zdravstvenog stanja učesnika na konkursu ili članova porodice, što je zbog nepreciznosti u prethodnoj odluci predstavljalo problem. Povećanje broja stanova za ovu namenu pokazuje želju grada da vodi još aktivniju politiku u domenu socijalnog stanovanja.