Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


27. mart 2010.  
OBRAZOVAN SAVET ZA POBOLJŠANJE KOORDINACIJE I  MEĐUSOBNE SARADNJE INVESTITORA,      GRAĐEVINSKIH PREDUZEĆA I GRADSKE UPRAVE GRADA BEOGRADA

Grad Beograd, obrazovao je Savet za poboljšanje koordinacije i međusobne saradnje investitora, građevinskih preduzeća i organa Gradske uprave grada Beograda. Zadatak Saveta je da daje mišljenja, preporuke, predloge i inicijative gradonačelniku Beograda radi prevazilaženja problema u primeni zakonskih i podzakonskih propisa u ovoj materiji.
Predsednik ovog tela je gospodin Milan Vuković, sekretar Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove. Pored Vukovića, u ovom telu grad Beograd još predstavljaju i direktor Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda Boris Ranković i član Gradskog veća Oliver Glišić, dok su investitori i građevinari delegirali direktora građevinskog preduzeća „Gemaks” Đorđa Antelja, direktora Sektora za imovinu i akviziciju „Delta Real Estate” Đorđija Cerovića i direktora građevinskog preduzeća „Monterra” Dragana Kopčalića. U ime Privredne komore Beograda u Savetu je Dejan Mišović, predsednik Odbora Udruženja građevinarstva i komunalne delatnosti. Za angažovanje u radu ovog saveta nije predviđena novčana naknada.