Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

29. april 2010.    SILAZAK BEOGRADA NA REKE

Prema Generalnom urbanističkom planu grada do 2021. godine obale Save i Dunava trebalo bi da postanu elitne zone prestonice. Urbanistički zavod je još 2007. započeo izradu Studije beogradskog priobalja. U prvoj fazi Studije, koja je verifikovana od strane Komisije za planove skupštine grada Beograda, konstatovano je stanje, uočeni problemi i definisan okvirni program razvoja. Očekuje se izrada druge faze koja definiše dalje korake. Kad se radi o delu priobalja u izgrađenom gradskom tkivu, neophodno je da se potencijali i ograničenja ovog prostora ozbiljno istraže i definišu. Zbog veličine priobalja, ali i značaja vodotokova u ekonomskom i ekološkom smislu, potrebno je uraditi detaljne analize i istraživanja perspektive razvoja priobalja, i to kroz posebne studije, strategiju upravljanja i uređenja priobalja, do prostornih i urbanističkih planova.