Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


6. maj 2010.
    SOCIETE GENERALE BANKA UVODI KREDITE ZA AGRAR UZ ZALOGU ROBE

Societe Generale banka u Srbiji najavila je 5. maja 2010. godine da će, u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), u narednih mesec dana uvesti kredite za finansiranje srpske poljoprivrede na osnovu javnih skladišnica. Societe Generale banka će iz sopstvenih sredstava nove kredite finansirati u iznosu do 44 miliona evra, a EBRD će snositi deo rizika maksimalno do 20 miliona evra plasmana. Planira se odobravanje kratkoročnih kredita za obrtni kapital, a cilj projekta je da se oživi kreditiranje poljoprivrede isključivo na osnovu žitarica i javnih skladišnica, bez dodatnih obezbeđenja.