Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


6. maj 2010.  
IFS STANDARD – ULAZNICA MEĐU DOBAVLJAČE VELIKIH  TRGOVINSKIH LANACA

IFS - standard kvaliteta i standard za bezbednost hrane, razvijen kako bi proverila kompetentnost proizvođača hrane u pogledu bezbednosti, ali i kvaliteta hrane, uz pomoć samo jednog instrumenta, odnosno standarda, ima za cilj da kreira konzistentan sistem evaluacije za sve kompanije koje snabdevaju trgovine hranom. To se pre svega odnosi na robne marke velikih trgovinskih lanaca, gde implementacija IFS standarda može biti ulaznica u krug dobavljača, ali i šansa da se demonstrira opredeljenost za bezbednost hrane, njen kvalitet i legalnost, kao i za rad na stalnom unapređenju.
Zahtevi IFS standarda pojašnjeni su na portalu "Kvalitet" www.kvalitet.org.rs.