Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


11.maj 2010.
  USVOJENA STRATEGIJA UPRAVLJANJA OTPADOM ZA PERIOD 2010.-2019. GODINE

Na svojoj sednici od dana 15.aprila 2010. godine, Vlada Republike Srbije usvojila je Strategiju upravljanja otpadom za period 2010.-2019. godine. Strategija upravljanja otpadom je osnovni dokument za ocenjivanje stanja upravljanja otpadom, na osnovu koje se predviđa uspostavljanje i unapređenje integralnog sistema upravljanja otpadom.

Strategija se donosi na svakih deset ,a revidira se na svakih 5 godina.