Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


10. maj 2010.
 SADNI MATERIJAL I STRUČNA POMOĆ ZA VOĆARE - KOOPERANTE

Hladnjača MN iz Krupnja planira da, u saradnji sa voćarima – kooperantima, u narednih 5 godina značajno poveća površine pod kvalitetnim zasadima voća. Voćarima će pod najpovoljnijim uslovima biti ustupljen sadni materijal i obezbeđena neophodna stručna pomoć. Obaveza kooperanata je da primenjuju intezivnu agrotehniku i sadnice otplate rodom voća u narednih nekoliko godina. Za plasman voća ne treba da brinu, jer će sve količine otkupiti hladnjača. Ovo je najpovoljniji zadružni model pomoću koga proizvođači mogu bez većih ulaganja da podignu kvalitetne voćnjake i obezbede siguran prihod.