Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

10. maj 2010.  EDUKACIJA PRIVREDNIKA I GRAĐANA VALJEVA O TRGOVANJU BESPLATNIM AKCIJAMA

Prema saopštenju Beogradske berze, u četvrtak, 6. maja 2010. godine potpisan je sporazum o poslovnoj saradnji između Beogradske berze, Visoke poslovne škole stukovih studija Valjevo i Regionalne privredne komore Valjevo. Osnovna svrha sporazuma je zajednička organizacija seminara u Valjevu, koji imaju za cilj adekvatnu pripremu članica Privredne komore Valjevo i građana Valjeva sa okolinom, za predstojeće trgovanje akcijama javnih preduzeća koje su dobili besplatnom podelom. Seminar je namenjen onima koji žele da saznaju šta su akcije, kako se njima trguje na Berzi, kako se utvrđuje tržišna cena, čitaju finansijski izveštaji i sl. Prvi seminar održaće se u drgoj polovini maja meseca, a tačan datum biće naknadno objavljen.