Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


13. maj 2010.
  TRŽIŠTE ORGANSKIH PROIZVODA U EU
 

Nacionalno udruženje za razvoj organske prozvodnje "Serbia Organica", u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede Republike Srbije, USAID Agrobiznis Projektom i GTZ Programom podrške ekonomskom razvoju organizuje konferenciju "Potencijali tržišta organskih proizvoda u EU". Konferencija će biti održana 13. maja 2010. u Kongresnom centru "Master" Novosadskog Sajma. Na konferenciji de biti predstavljeni trendovi na tržištu organskih proizvoda u Evropskoj Uniji, sa posebnim naglaskom na tržišta Francuske i Nemačke. Predstavnici ministarstava, udruženja, kompanija i sertifikacionih kuda iz ovih zemalja govoride, između ostalog, o ulozi države u razvoju organske proizvodnje, načinima funkcionisanja udruženja, potražnji za organskim proizvodima, kao i o najnovijim regulativama za njihov uvoz u EU.