Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


10. maj 2010.   
SAVET ZA POBOLJŠANJE KOORDINACIJE I MEĐUSOBNE SARADNJI INVESTITORA, GRAĐEVINSKIH PREDUZEĆA I GRADSKE UPRAVE    

Grad Beograd,  Rešenjem Gradonačelnika od 16. marta 2010. godine, obrazovao je Savet za poboljšanje koordinacije i međusobne saradnje investitora, građevinskih preduzeća i organa Gradske uprave grada Beograda. Zadatak Saveta je da daje mišljenja, preporuke, predloge i inicijative gradonačelniku Beograda radi prevazilaženja problema u primeni zakonskih i podzakonskih propisa u ovoj materiji.
 

Predsednik ovog tela je gospodin Milan Vuković, sekretar Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove. Pored Vukovića, u ovom telu grad Beograd još predstavljaju i direktor Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda Boris Ranković i član Gradskog veća Oliver Glišić, dok su investitori i građevinari delegirali direktora građevinskog preduzeća „Gemaks” Đorđa Antelja, direktora Sektora za imovinu i akviziciju „Delta Real Estate” Đorđija Cerovića i direktora građevinskog preduzeća „Monterra” Dragana Kopčalića. U ime Privredne komore Beograda u Savetu je Dejan Mišović, predsednik Odbora Udruženja građevinarstva i komunalne delatnosti. Za angažovanje u radu ovog saveta nije predviđena novčana naknada.

 

U toku je anketa, te Vas molimo da sva pitanja za Savet uputite Udruženju građevinarstva i komunalne delatnosti Privredne komore Beograda kako bih ih prosledili i najdirektnije ostvarili mogućnost da kreiramo rad gradskih službi koje su od značaja za ubrzavanje izdavanja građevinskih dozvola.  tanja@kombeg.org.rs