Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


11. maj 2010.
    NBS SMANJILA REFERENTNU KAMATU NA 8%

 

Monetarni odbor Narodne banke Srbije je smanjio referentnu kamatnu stopu za 0,5 procentnih poena, na osam odsto godišnje. Kako se navodi u saopštenju, Monetarni odbor je konstatovao da je inflacija i dalje ispod donje granice cilja i ocenio da će se takva kretanja zadržati. Niska domaća tražnja i spori oporavak svetske i domaće privrede imaće i dalje dezinflatorni efekat, ističe se. Prema proceni Monetarnog odbora, nedavne turbulencije na svetskom finansijskom tržištu pojačavaju mogućnost da oporavak ekonomskih aktivnosti bude slabiji od očekivanog, a povećavaju rizik da inflacija srednjoročno ne bude na ciljanom nivou.