Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


14. maj 2010.
     PROLEĆNA SETVA PRI KRAJU

Prema podacima Privredne komore Srbije, ovogodišnja prolećna setva biće obavljena na vreme, i to na ukupno 2,5 miliona ha planiranih obradivih površina. Primat u setvi i ove godine ima kukuruz, kojim je zasejano 1,4 miliona ha, suncokretom je zasejano oko 170.000 ha, sojom 140.000 ha, krompirom 100.000 ha, a šećernom repom 67.000 ha. Procenjuje se da će prinosi biti skromni, zbog izuzetno visokih troškova setve, koji su i do 30% viši od prošlogodišnjih, zbog čega ratari u Srbiji nisu mogli primeniti pune agrotehničke mere, što će umnogome uticati na loše prinose.