Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

18. maj 2010.     PODRŽAVLJENJE "VOĆARSKIH PLANTAŽA"

Prelazak "Voćarskih plantaža" u Boleču u državnu svojinu, odnosno preuzimanje od strane Gradske uprave Beograda, očekuje se tek za godinu dana. Rok za prijavljivanje za pružanje konsultantskih usluga pri izradi programa restrukturisanja "Voćarskih plantaža", istekao je 17. maja. Predviđeno je da izabrani konsultant, između ostalog, proveri finansijske izveštaje kombinata za minulu godinu, utvrdi vlasništvo nad imovinom, izradi održivi poslovni plan posle restrukturisanja i sačini socijalni program za višak radnika.