Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


18. maj 2010.
    KONKURENCIJA - IZAZOVI I PREPREKE

 

Novi Zakon o zaštiti konkurencije primenjuje se od novembra prošle godine, sa ciljem unapređenja sistema zaštite konkurencije u Srbiji i približavanja sistemu koji je uspostavljen u EU. U julu prošle godine donet je i prvi zakon o nadzoru državne pomoći. Po SSP-u Srbija je imala obavezu da formira samostalnu instituciju koja bi obavljala nadzor nad raspodelom državne pomoći. Državna pomoć se ne zabranjuje, ali mora se obezbediti konkurentnost i ravnopravno učešće svih subjekata na tržištu. I po CEFTA sporazumu Srbija se obavezala da zabrani zloupotrebu dominantnog položaja na tržištu i da obezbedi transparentnost u podeli i upotrebi državne pomoći. Jaka tržišna moć i dominacija nisu zabranjeni ni u jednom sistemu, ali je zabranjena zloupotreba takvog položaja na tržištu, istaknuto je na seminaru "Konkurencija – izazovi i prepreke" u Privrednoj komori Srbije, organizovanom za privredna društva iz prehrambene industrije i trgovine, kome su prisustvovali i predstavnici Udruženja.