Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


19. maj 2010.
    KONFERENCIJA O INVESTIRANJU U AGROBIZNIS SEKTOR SRBIJE
 

Poljoprivreda ima ključnu ulogu u smanjenju spoljnotrgovinskog deficita Srbije, zbog čega je potrebno povećati ulaganja u agrar i omogućiti stabilan i predvidljiv privredni ambijent, ocenjeno na konferenciji "Investiranje u agrobiznis sektor Srbije", održanoj 18. maja, u okviru 77. Međunarodnog novosadskog sajma poljoprivrede. Investicije u poljoprivredu su neophodnije nego ikada, kako bi se ta grana pripremila za ulazak u EU, a ovaj period je ključan za definisanje buduće konkurentnosti.