Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


19. maj 2010.
     VIŠI NIVO SARADNJE SA ZEMLJAMA BIVŠIH SRPSKIH STUDENATA

U organizaciji Društva agrarnih ekonomista Srbije i Novosadskog sajma,  17. maja održan je prvi Internacionalni agrobiznis forum. Forum je okupio ambasadore jednog broja nesvrstanih zemalja, nekadašnje studente naših univerziteta, kao i predstavnike firmi i asocijacija poljoprivrednika. Ocenjeno je da je neophodno iskoristiti postojeće veze i uspostaviti viši nivo saradnje sa ovim zemljama.