Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


20. maj 2010.
   POSEBNA PONUDA KREDITA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

U okviru 77. Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu, Credit Agricole banka pripremila je specijalnu ponudu za kredite iz Programa mera za dugoročno finansiranje poljoprivredne proizvodnje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije. Poljoprivrednici mogu da konkurišu za kredite sa rokom otplate od 5 godina, sa fiksnom nominalnom kamatnom stopom i efektivnom kamatnom stopom koja iznosi 4,16% godišnje i grejs periodom do 12 meseci.

Akcija traje do 1. jula.