Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


19. maj 2010.
    POKRENUT POSTUPAK ZA ULAZAK VOJVODINE U ASOCIJACIJU VINSKIH REGIJA EVROPE

Vlada Vojvodine 19. maja donela je odluku o pokretanju postupka učlanjenja Vojvodine u Asocijaciju vinskih regija Evrope (AREV), koja okuplja 70 regija članica iz 14 evropskih država. Vojvodina ima povoljne prirodne uslove i dugu tradiciju gajenja vinove loze i proizvodnje kvalitetnih vina. Pod vinogradima su u Vojvodini 12.153 ha, od čega se redovno obavlja berba na 75% površina, a vinova loza je jedna od značajnijih kultura na pojedinim proizvodnim područjima.