Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


21. maj 2010.
   KONFERENCIJA "DRŽAVNI PODSTICAJI I KREDITIRANJE POLJOPRIVREDE"

Za bespovratnu pomoć domaćem agraru trenutno se iz budžeta Srbije izdvaja 20 milijardi dinara, a da bi se podmirile sve potrebe u toj oblasti neophodan je barem dvostruko veći iznos, izneto je na savetovanju "Državni podsticaji i kreditiranje poljoprivrede", koje je 21. maja održano u okviru 77. Međunarodnog poljoprivrednog sajma. Državni podsticaji mogu odigrati presudnu ulogu jer  su u ovoj ekonomskoj krizi naši poljoprivrednici praktično primorani da od države traže pomoć.